Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Apel z okazji Dnia Ziemi

Uczniowie klasy III c pod kierunkiem p. Alicji Piłat przypomnieli nam jak dbać o naszą planetę Ziemię.

 

 

 • dsc01920
 • dsc01921
 • dsc01922

 • dsc01923
 • dsc01924
 • dsc01925

 • dsc01926
 • dsc01927
 • dsc01929

 • dsc01931
 • dsc01932
 • dsc01933

 • dsc01937
 • dsc01938

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje