Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Laurka dla Mamy

Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy II d przygotwali za pomocą aplikacji Scratch animowane laurki.

Wszystkim Mamom w dniu ich święta życzymy 100 lat!

  

 

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich laurek: Studio - Laurka dla Mamy

Dodatkowe informacje