Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Konkurs recytatorski klas 4 - 6

 

 

 • dscn3979
 • dscn3980
 • dscn3981

 • dscn3982
 • dscn3983
 • dscn3984

 • dscn3985
 • dscn3986
 • dscn3987

 • dscn3988
 • dscn3989
 • dscn3990

 • dscn3991
 • dscn3992
 • dscn3993

 • dscn3994
 • dscn3995
 • dscn3996

 • dscn3997
 • dscn3998

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje