Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Konkurs pięknego czytania dla klas II i III

 

 

 • dscn3999
 • dscn4000
 • dscn4002

 • dscn4003
 • dscn4005
 • dscn4006

 • dscn4007
 • dscn4008
 • dscn4010

 • dscn4011
 • dscn4012
 • dscn4014

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje