Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Zabawy edukacyjne dla dzieci

 

Aplikacje zostały wykonane przez uczniów klasy III a i III b na zajęciach komputerowych.

 

Wykreślanki

Odsłoń obrazek

Milionerzy

Pasujące pary

 

Dodatkowe informacje