Drodzy Rodzice,

od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I – III uczą się stacjonarnie.

Uczniowie klas IV - VIII nadal uczą się zdalnie.

Od 15 maja rozpocznie się nauka hybrydowa dla klas IV – VIII

 

Dołożymy wszelkich starań, aby odbyło się to z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i w ścisłym reżimie sanitarnym. Harmonogram może zmieniać się
w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Chilmon – dyrektor szkoły

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku 26.10.2020r. klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji lekcji online zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Rodzice, którzy mają utrudniony dostęp do internetu czy dziennika elektronicznego proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Dodatkowe informacje