Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Klasy III godz. 9.30 - na hali sportowej

Klasy VIII godz. 10.30 - na hali sportowej

 

Klasy I  godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy II godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

 

Klasy IV godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

Klasy V godz. 9.30 - w salach lekcyjnych

Klasy VI godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy VII godz. 10.00 - w salach lekcyjnych

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczą tylko uczniowie. 

 

 

Uczennice Natalia Falkowska i Milena Komło (kl. 8c) oraz Eliza Rogowska i Hanna Toczko (kl. 7d) jako laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Obywatelskiego organizowanego przez Kancelarię Sejmu RP i MEiN zostały Posłankami XXVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Uczestnicy konkursu musieli przygotować pracę plastyczną, wypracowanie lub projekt multimedialny na temat "Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów kardynała". https://sdim.sejm.gov.pl/SDiM_Media_2021.nsf/files/przewodnik/%24File/przewodnik.pdf

Inauguracyjna Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. W ławach Sali Plenarnej Sejmu zasiedli wtedy posłowie i posłanki wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie. Celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich,  upowszechnianie  wśród  młodzieży  wiedzy na  temat zasad  działania polskiego sejmu i demokracji parlamentarnej, a także aktywizacja młodych ludzi na rzecz własnego środowiska lokalnego.

Udział w SDiM to niezapomniana przygoda, niestety ze względu na pandemię wirusa
i spowodowane nią obostrzenia sanitarne, nie odbędzie się plenarne posiedzenie w gmachu przy ul. Wiejskiej.

Dodatkowe informacje