Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=134

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Dodatkowe informacje