OGŁOSZENIE

Opłatę za obiady za okres od  04.05 – 31.05.2023

należy wpłacać przelewem do 07.05. 2023 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – VIII

17 dni x 5,00 zł = 85,00 zł

  

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

Dofinansowanie obiadów z MOPR było do grudnia 2022 r. Rodziców proszę o opłatę za obiady lub dostarczenie nowej decyzji.

 

 

Dodatkowe informacje