Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem. Przychodzą w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos. Wchodząc do budynku dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp - nie mniejszych niż 1,5 m. Posiadają legitymację szkolną i własny długopis. Po odebraniu dokumentu niezwłocznie opuszczają szkołę.

Po odbiór zaświadczeń do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, bez żadnych oznak objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy), którzy nie mieli kontaktu z osobami w kwarantannie lub izolacji domowej.

16 maja 2019 gościliśmy konsultanta Europe Direct Pana Macieja Skindzier. Na początku dyskutowaliśmy o funkcjonowaniu i genezie Unii Europejskiej, a także instytucjach UE i ich kompetencjach. Następnie w części warsztatowej poznawaliśmy programy unijne skierowane do młodzieży i analizowaliśmy szanse, jakie daje obywatelom państw członkowskich Unia. Na koniec spotkania uczniowie najbardziej aktywni otrzymali upominki.

Dodatkowe informacje