16 maja 2019 gościliśmy konsultanta Europe Direct Pana Macieja Skindzier. Na początku dyskutowaliśmy o funkcjonowaniu i genezie Unii Europejskiej, a także instytucjach UE i ich kompetencjach. Następnie w części warsztatowej poznawaliśmy programy unijne skierowane do młodzieży i analizowaliśmy szanse, jakie daje obywatelom państw członkowskich Unia. Na koniec spotkania uczniowie najbardziej aktywni otrzymali upominki.

Dodatkowe informacje