Dyrektor szkoły: p. Joanna Chilmon

Wicedyrektor szkoły: p. Barbara Buraczewska

Wicedyrektor szkoły: p. Elżbieta Walendziuk

 

Nauczyciele uczący w roku szk. 2018/2019

 

Nauczyciele języka polskiego:

p. Justyna Sak

p. Joanna Mikulska

p. Magdalena Majewska

p. Joanna Kulfan

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciele języków obcych:

p. Anna Jarmołowicz - jęz. angielski

p. Katarzyna Klepacka - jęz. angielski

p. Munther Beiruti - jęz. angielski

p. Martyna Tołcz - jęz. angielski

p. Katarzyna Mironowicz - jęz. niemiecki

 

Nauczyciele historii:

p. Andrzej Gąsowski

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel edukacji regionalnej:

p. Andrzej Gąsowski

 

Nauczyciel wos:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciele matematyki:

p. Agata Onacewicz

p. Bożena Pietrzak

p. Piotr Szulc

p. Magdalena Szczech

 

Nauczyciele zajęć komputerowych: 

p. Elżbieta Wołejko

p. Maria Śliżewska

p. Piotr Rząca

p. Dariusz Mrowiński

p. Justyna Małyszewicz

 

Nauczyciele zajęć technicznych:

p. Dariusz Mrowiński

p. Justyna Małyszewicz

 

Nauczyciele przyrody:   

p. Joanna Śliwska

p. Grażyna Zadykowicz

 

Nauczyciel biologii:   

p. Joanna Śliwska

 

Nauczyciel geografii:

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciel fizyki:

p. Maria Śliżewska

 

Nauczyciel chemii:

p. Iwona Golonko

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel muzyki:

p. Hubert Bajko

 

Nauczyciel plastyki:

p. Elżbieta Wołejko

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

p. Agata Ciborowska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Barbara Skowrońska

p. Anna Patrycja Ambrożewicz

p. Łukasz Kuźma

p. Wojciech Rodziewicz

p. Artur Antoni Kiersnowski

p. Krzysztof Karłuk

p. Hubert Pesel

p. Iwona Speichler

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

p. Karina Bartosiak

p. Maria Biełaga 

p. Alicja Piłat

p. Beata Płachcińska

p. Małgorzata Suchowierska

p. Renata Trochim 

p. Halina Wencel 

p. Małgorzata Wojdakowska 

p. Iwona Beiruti

 

Nauczyciele religii:

p. Anna Żukowska

p. Krystyna Ostrowska

p. Katarzyna Kiczko

k. Łukasz Kisielewski

  

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

p. Anna Głowacka

p. Katarzyna Kosiorek

p. Bożena Ostrowska

p. Joanna Zasztowt - Garbowska

p. Anna Romańczuk

p. Julita Adamska - Kakareko

p. Ewelina Kalinowska

p. Katarzyna Cywoniuk

p. Marta Michalewicz - Antoniuk

p. Marta Górska

p. Julita Kamińska

 

Wychowawcy świetlicy:

p. Maria Bobrowska

p. Dorota Malinowska

p. Małgorzata Besztak

p. Wioletta Soroczyńska

 

Pedagog szkolny:

p. Anna Zasztowt

 

Psycholog szkolny:

p. Edyta Sieńko

 

Nauczyciele bibliotekarze:

p. Anna Karpowicz

p. Anna Żyłka

 

Logopeda:

p. Katarzyna Szoplik

 

 

Dodatkowe informacje