Dyrektor szkoły: p. Joanna Chilmon

Wicedyrektor szkoły: p. Barbara Buraczewska

Wicedyrektor szkoły: p. Elżbieta Walendziuk

 

Nauczyciele uczący w roku szk. 2019/2020

 

Nauczyciele języka polskiego:

p. Cecylia Leonik

p. Justyna Sak

p. Joanna Mikulska

p. Joanna Kulfan

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciele języków obcych:

p. Anna Jarmołowicz - jęz. angielski

p. Katarzyna Klepacka - jęz. angielski

p. Munther Beiruti - jęz. angielski

p. Agata Rajkiewicz - jęz. angielski

p. Edyta Skowrońska - Nowicka - jęz. angielski

p. Piotr Rząca - jęz. angielski

p. Katarzyna Mironowicz - jęz. niemiecki

 

Nauczyciele historii:

p. Andrzej Gąsowski

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel edukacji regionalnej:

p. Joanna Śliwska

 

Nauczyciel wos:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciele matematyki:

p. Agata Onacewicz

p. Bożena Pietrzak

p. Piotr Szulc

p. Magdalena Szczech

 

Nauczyciele informatyki: 

p. Maria Śliżewska

p. Piotr Rząca

p. Dariusz Mrowiński

p. Justyna Małyszewicz

p. Iwona Golonko

 

Nauczyciel techniki:

p. Justyna Małyszewicz

 

Nauczyciel przyrody:   

p. Joanna Śliwska

 

Nauczyciel biologii:   

p. Joanna Śliwska

p. Grażyna Zadykowicza

 

Nauczyciel geografii:

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciel fizyki:

p. Maria Śliżewska

 

Nauczyciel chemii:

p. Iwona Golonko

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel muzyki:

p. Hubert Bajko

 

Nauczyciel plastyki:

p. Elżbieta Wołejko

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

p. Agata Ciborowska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Barbara Skowrońska

p. Anna Patrycja Ambrożewicz

p. Łukasz Kuźma

p. Artur Antoni Kiersnowski

p. Krzysztof Karłuk

p. Iwona Speichler

p. Aleksandra Hanc

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

p. Karina Bartosiak

p. Maria Biełaga 

p. Alicja Piłat

p. Beata Płachcińska

p. Małgorzata Suchowierska

p. Renata Trochim 

p. Halina Wencel 

p. Małgorzata Wojdakowska 

p. Iwona Beiruti

p. Anna Zasztowt

p. Emilia Ejsmont

 

Nauczyciele religii:

p. Anna Żukowska

p. Marta Perkowska

ks. Jarosław Pagór

ks. Łukasz Kisielewski

  

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

p. Katarzyna Kosiorek

p. Bożena Ostrowska

p. Joanna Zasztowt - Garbowska

p. Ewelina Kalinowska

p. Marta Michalewicz - Antoniuk

p. Julita Kamińska p. Karolina Czaban

p. Justyna Kalinowska

 

Wychowawcy świetlicy:

p. Maria Bobrowska

p. Dorota Malinowska

p. Wioletta Soroczyńska

p. Marek Świrynowicz

p. Cecylia Leonik

p. Grażyna Zadykowicz

p. Agata Ciborowska

 

Pedagog szkolny:

p. Dariusz Mrowiński

 

Psycholog szkolny:

p. Edyta Sieńko

 

Nauczyciele bibliotekarze:

p. Anna Karpowicz

p. Anna Żyłka

 

Logopeda:

p. Katarzyna Szoplik

 

 

Dodatkowe informacje