Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 

 

Dyrektor szkoły: p. Joanna Chilmon

Wicedyrektor szkoły: p. Elżbieta Walendziuk

Wicedyrektor szkoły: p. Halina Wencel

 

Nauczyciele uczący w roku szk. 2021/2022

 

Nauczyciele języka polskiego:

p. Cecylia Leonik

p. Justyna Sak

p. Joanna Kulfan

p. Agnieszka Szczebiot

p. Olga Puczkielewicz

 

Nauczyciele języków obcych:

p. Anna Jarmołowicz - jęz. angielski

p. Katarzyna Klepacka - jęz. angielski

p. Edyta Skowrońska - Nowicka - jęz. angielski

p. Piotr Rząca - jęz. angielski

p. Katarzyna Mironowicz - jęz. niemiecki

p. Piotr Lajdorf - jęz. angielski

 

Nauczyciele historii:

p. Andrzej Gąsowski

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel wos:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciele matematyki:

p. Agata Onacewicz

p. Bożena Pietrzak

p. Piotr Szulc

p. Magdalena Szczech

p. Grażyna Zadykowicz

 

Nauczyciele informatyki: 

p. Piotr Rząca

p. Dariusz Mrowiński

p. Justyna Małyszewicz

p. Iwona Golonko

p. Elżbieta Wołejko

 

Nauczyciel techniki:

p. Justyna Małyszewicz

 

Nauczyciel przyrody i biologii:

p. Joanna Śliwska

p. Grażyna Zadykowicza

 

Nauczyciel geografii:

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciel fizyki:

p. Piotr Szulc

 

Nauczyciel chemii:

p. Iwona Golonko

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel muzyki:

p. Hubert Bajko

 

Nauczyciel plastyki:

p. Elżbieta Wołejko

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

p. Agata Ciborowska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Barbara Skowrońska

p. Łukasz Kuźma

p. Artur Antoni Kiersnowski

p. Krzysztof Karłuk

p. Iwona Speichler

p. Wojciech Rodziewicz

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

p. Karina Bartosiak

p. Maria Biełaga 

p. Alicja Piłat

p. Beata Płachcińska

p. Małgorzata Suchowierska

p. Renata Trochim 

p. Iwona Beiruti

p. Anna Zasztowt

p. Emilia Ejsmont

p. Katarzyna Piotrowska

p. Katarzyna Kosiorek

 

Nauczyciele religii:

p. Anna Żukowska

p. Marta Perkowska

ks. Kamil Norel

p. Gabriel Masalski

p. Krzysztof Karłuk

  

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

p. Bożena Ostrowska

p. Joanna Zasztowt - Garbowska

p. Marta Michalewicz - Antoniuk

p. Karolina Czaban

p. Justyna Kalinowska

p. Anna Ambrożewicz

p. Julita Adamska - Kakareko

p. Anna Buńkowska

p. Agnieszka Terebka

p. Joanna Rekieć

 

Wychowawcy świetlicy:

p. Dorota Malinowska

p. Wioletta Soroczyńska

 

 

Pedagog szkolny:

p. Dariusz Mrowiński

 

Psycholog szkolny:

p. Edyta Sieńko

 

Nauczyciele bibliotekarze:

p. Anna Karpowicz

p. Anna Żyłka

 

Logopeda:

p. Katarzyna Szoplik

 

 

Dodatkowe informacje