Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Zapraszamy do biblioteki klas IV - VI

  

  • imag0056
  • imag0058
  • imag0059

  • imag0064
  • imag0065
  • imag0066

  • imag0068
  • imag0069
  • imag0070

Simple Image Gallery Extended

 

Dodatkowe informacje