Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Informujemy, że jest możliwość obniżenia opłaty za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego (płatności za pobyt dziecka)
o 50 % w przypadku, gdy:

 • dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych.
 • na dziecko, korzystające z usług przedszkolnych, został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
  z 2018 r. poz.2220 ze zm.) (decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).
 • z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny”

Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg zobowiązany jest przedstawić, w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, dyrektorowi szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

W przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego  rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora szkoły.

U  W  A  G  A


Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia.


 

Wyprawka dla 3-4 latka

Ubranka:

 • pełna zmiana ubranek codziennych (po 2 pary – majtki, skarpetki, rajstopki), spodenki (dresowe lub getry);
 • t-shirt, bluza/sweterek – na wszelką ewentualność, zapakowane w worku z materiału + woreczek jednorazowy na brudne ubrania  – każdą rzecz i worek należy podpisać;
 • kapcie (z wyłączeniem butów typu klapki, chodaki z gumy). Obuwie koniecznie na rzepy, zatrzaski umożliwiające samodzielne próby zakładania i ściągania, najlepiej z podeszwą antypoślizgową – podpisane;
 • strój do gimnastyki: podkoszulek, krótkie spodenki w worku z materiału – podpisane

Do leżakowania:

 • obowiązkowo: piżamka, pościel przedszkolna w worku z materiału ściąganym sznurkiem   podpisane
 • ulubiona maskotka

Artykuły higieniczne:

 • ręcznik z uchwytem do zawieszenia- podpisany;
 • szczoteczkę, kubek i pastę do zębów – podpisane;
 • chusteczki higieniczne - zwykłe i nawilżające po 1 opakowaniu, 1 mydło w płynie,
  4 rolki papieru toaletowego, 4 rolki ręczników papierowych;

Pozostałe artykuły higieniczne i papiernicze do uzgodnienia na I zebraniu grupowym we wrześniu.

Art. plastikowe, typu szczoteczka do zębów , można oznaczyć pisakiem niezmywalnym lub lakierem do paznokci. Wszystkie rzeczy obowiązkowo należy podpisać, ubrania oznaczone imieniem i nazwiskiem (np. haftem, wszywka drukowana lub białą tasiemką
z imieniem napisanym pisakiem niezmywalnym.)

 

Oddziały Przedszkolne

Informujemy, że jest możliwość obniżenia opłaty za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego o 50 % w przypadku, gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, przy czym:

1. Podstawą do obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi szkoły decyzji o otrzymaniu zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).

2. Decyzje, o których mowa w pkt 1 należy przedłożyć dyrektorowi szkoły dwa razy do roku - w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie.

3. Niezłożenie deklaracji, o których mowa w pkt 1 w terminach określonych w pkt 2  skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty, o której mowa powyżej.

4. W przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora szkoły.

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, rodzice mogą starać się o obniżenie opłat za korzystanie z usług przedszkola:

 

Dodatkowe informacje