Logo

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym

wynosi 50 złotych.

Wpłat można dokonywać :

• w kasie szkoły, 

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 91 1500 1344 1213 4005 8356 0000

 

Dodatkowe informacje