Logo

Ogłoszenie dla Nauczycieli:


Spotkanie nauczycieli w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00.

 

Rada pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) 

o godz. 10.00.

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym

wynosi 50 złotych.

UWAGA !!!      ZMIANA KONTA

Wpłat można dokonywać :

• w kasie szkoły, 

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 53 1540 1216 2054 6934 8026 0001

 

Dodatkowe informacje