Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym

wynosi 50 złotych.

UWAGA !!!      ZMIANA KONTA

Wpłat można dokonywać :

• w kasie szkoły, 

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 53 1540 1216 2054 6934 8026 0001

 

Dodatkowe informacje