Logo


Stypendia szkolne

Proszę o przynoszenie faktur na stypendia szkolne za okres I-VI 2018r.

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym

wynosi 50 złotych.

UWAGA !!!      ZMIANA KONTA

Wpłat można dokonywać :

• w kasie szkoły, 

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 53 1540 1216 2054 6934 8026 0001

 

Dodatkowe informacje