Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 24.09.2018r. wysokość składki została

podwyższona o 10 złotych (z 50 zł na 60 zł).

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym

wynosi 60 złotych.

 

Wpłat można dokonywać :

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 53 1540 1216 2054 6934 8026 0001

 

Dodatkowe informacje