Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 

Zakup i dostawa doposażenia w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” w podziale na 6 zadań

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-219e1844-d051-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
Numer referencyjny postępowania ZP-1/SP21/22
   
Procedura

Krajowa

   
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne
Tak
Ilość części 6

 

 

Plan Zamówień Publicznych na 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje