Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Jasełek czas... Jasełka zespołu teatralnego Zakręceni Administrator 1132
Podlaskie Forum Teatrów Administrator 925
Występ szkolnego Teatru w WOAKu Administrator 2841

Dodatkowe informacje