Logo

Ogłoszenie dla Nauczycieli:


Spotkanie nauczycieli w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00.

 

Rada pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) 

o godz. 10.00.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe - 22 stycznia – 4 lutego 2018 r

Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 22 czerwca 2018 r..

Ferie letnie - 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.


 

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2017/2018

 13.10.2017

 02.11.2017

 08.01.2018

 09.04.2018

 30.04.2018

 02.05.2018

 04.05.2018

 01.06.2018

 

 

 

 

Dodatkowe informacje