Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe - 20 stycznia - 2 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

07.01.2020

08.01.2020

20.04.2020

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

24.04.2020

12.06.2020

 

 

 

Dodatkowe informacje