ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym zagrożeniem koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020  dla klas III i VIII odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego według porządku przesłanego przez wychowawców.

W tym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbywa się bez udziału rodziców.

Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.

Na ręce uczniów zostaną przekazane listy gratulacyjne dla Rodziców.

Prosimy o zaopatrzenie Państwa dzieci w maseczki ochronne i długopisy do pokwitowania odbioru świadectwa u wychowawcy klasy.

Bezpośrednio po rozdaniu świadectw uczniowie powinni udać się do swoich domów.

Uczniowie klas I, II, IV, V, VI i VII odbiorą świadectwa we wrześniu. Rodzice, którzy planują przeniesienie dziecka do innej szkoły mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Uczniowie, za Wami 10 miesięcy zdobywania wiedzy. Za Wami również nowy sposób edukacji. Każdemu z Was gratulujemy wyników i życzymy bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Rodzicom pragniemy wyrazić podziękowanie za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania. Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i życzliwość.

 

Życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji!

Od 25 maja oddziały przedszkolne wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli  oraz  kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem w dniach 15-20 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail szkoły. Dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

 Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 • Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

   

  1. Oddziały przedszkolne „0”

  - podręczniki do nauki religii rodzice zakupują wg załączonego wykazu,

   - podręcznik do języka angielskiego „COOKIE AND FRIENDS A”  wyd. OXFORD autor:   

     Vanessa Reilly, Kathryn Harper zakupują rodzice,

  - zestaw materiałów pomocniczych rodzice zakupują we wrześniu (informacje zostaną 
    podane przez wychowawczynie w grupach),

  1. Klasy I – VIII:

             - podręczniki do nauki religii rodzice zakupują wg załączonego wykazu,

             - pozostałe podręczniki i ćwiczenia do kl. I – VIII są nieodpłatne (dotacja MEN) i zostaną  
                wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej we wrześniu 2019 r.

   

  Przedmiot

  Klasa

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

  Autor podręcznika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Religia katolicka

  0

  Spotkania dzieci Bożych

  Jedność Kielce

  ks. D. Krupiński

  J. Snopek

  I

  Żyjemy w Bożym świecie

  Jedność Kielce

  ks. dr K. Mielnicki,

  E. Kondrak

  II

  Idziemy do Jezusa

  Jedność Kielce

  ks. dr

   J. Czerkawski,

  E. Kondrak

  III

  Jezus jest z nami

  Jedność Kielce

  ks. dr

   J. Czerkawski,

  E. Kondrak

  IV

  Miejsce pełne bogactw

  Jedność Kielce

  ks. dr K. Mielnicki,

  E. Kondrak,

  B. Nosek

  V

  Spotkania Ubogacające

   

  Jedność Kielce

  ks. dr K. Mielnicki,

  E. Kondrak,

  E. Parszewska

  VI

  Tajemnice Bogatego życia

  Jedność Kielce

  ks. dr K. Mielnicki,

  E. Kondrak,

  E. Parszewska

  VII

  Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

  Jedność Kielce

  ks. dr K. Mielnicki,

  E. Kondrak,

  E. Parszewska

  VIII

  Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

  Jedność Kielce

  ks. dr K. Mielnicki,

  E. Kondrak,

  E. Parszewska

   

   

   

  Religia prawosławna

  0

  Cerkiew i ja

  Warszawska Metropolia Prawosławna

  ks. A. Busłowski,

  L. Busłowska

  I

  Bóg, świat i ja

  Warszawska Metropolia Prawosławna

  ks. A. Busłowski,

  L. Busłowska

  II

  Dobra nowina i ja

  Warszawska Metropolia Prawosławna

  ks. A. Busłowski,

  L. Busłowska

  III

  Historie biblijne i ja

  Warszawska Metropolia Prawosławna

  ks. A. Busłowski,

  L. Busłowska

  IV

  Boże zmiłuj się

  Parafia Prawosławna Świętego Proroka Eliasza
  w Białymstoku

  H. Borowik

  V

  W cerkwi prawosławnej – podręcznik do nauki religii prawosławnej kl. V  + ćwiczenia

  Parafia Prawosławna Świętego Proroka Eliasza
  w Białymstoku

   

  H. Borowik

  VI

  Zbaw Panie

  Parafia Prawosławna Świętego Proroka Eliasza
  w Białymstoku

  H. Borowik

  VII

  Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją

  Parafia Prawosławna Świętego Ducha
  w Białymstoku

   

  H. Borowik

  VIII

  Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją

  Parafia Prawosławna Świętego Ducha w Białymstoku

  H. Borowik

Dodatkowe informacje