27 II 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Podczas spotkania w auli Pani Dyrektor przedstawiła ofertę edukacyjną i wychowawczą kierowaną do rodziców naszych przyszłych uczniów. Nauczycielki przedszkola oraz  klas 0 – III zaprezentowały propozycje bardzo ciekawych zajęć wszechstronnie rozwijających kompetencje kluczowe. Ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia kompetencji informatycznych i językowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się propozycje nauczycieli wychowania fizycznego. Pamiętano o zdrowym żywieniu. Można było porozmawiać z logopedą i  pedagogiem szkolnym. Pani psycholog przygotowała pakiet informacji dotyczących sposobów motywowania  do nauki i strategii zarządzania czasem. Wystawy fotografii  i prace plastyczne naszych uczniów ukazywały ekspresję i talent twórczy. Atrakcyjne metody nauczania języków obcych oparte o TIK i niebanalne, polegające na doświadczaniu, sposoby nauczania matematyki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rozbudzanie przedsiębiorczości i innowacyjnego myślenia zaprezentowane zostało na stoisku przyrodniczym, gdzie miedzy innymi odniesiono się do problemu niszczenia wilgotnych lasów równikowych. Z ciekawymi propozycjami wystąpiły nauczycielki biblioteki – skupiając się na sposobach pozyskiwania i wykorzystywania informacji z sieci. Poprzez wystawę, dotyczącą aktywnego poznawania historii, pokazaliśmy, że kompetencje społeczne i obywatelskie to ważny obszar pracy z dziećmi i młodzieżą. Uwagę zwiedzających nasze stoiska przyciągnęły prace uczniów wykonane pod opieką nauczycieli języka polskiego, stanowiły je bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne – gry planszowe, filmy animowane i cykle memów. Tego dnia w nasze progi zawitała spora grupa rodziców ze swoimi pociechami, wierzymy, że  każdy znalazł coś dla siebie.

 

 • DSC_0099
 • DSC_0044-1
 • DSC_0067

 • DSC_0113
 • DSC_0060
 • DSC_0105

 • DSC_0076
 • DSC_0063
 • DSC_0070

 • DSC_0072
 • DSC_0081
 • DSC_0080--kopia

 • DSC_0074
 • DSC_0071
 • DSC_0090

 • DSC_0091--kopia
 • DSC_0083
 • DSC_0050

 • DSC_0075
 • DSC_0073

Dodatkowe informacje