Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Od 25 maja oddziały przedszkolne wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli  oraz  kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem w dniach 15-20 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail szkoły. Dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

 Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

27 II 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Podczas spotkania w auli Pani Dyrektor przedstawiła ofertę edukacyjną i wychowawczą kierowaną do rodziców naszych przyszłych uczniów. Nauczycielki przedszkola oraz  klas 0 – III zaprezentowały propozycje bardzo ciekawych zajęć wszechstronnie rozwijających kompetencje kluczowe. Ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia kompetencji informatycznych i językowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się propozycje nauczycieli wychowania fizycznego. Pamiętano o zdrowym żywieniu. Można było porozmawiać z logopedą i  pedagogiem szkolnym. Pani psycholog przygotowała pakiet informacji dotyczących sposobów motywowania  do nauki i strategii zarządzania czasem. Wystawy fotografii  i prace plastyczne naszych uczniów ukazywały ekspresję i talent twórczy. Atrakcyjne metody nauczania języków obcych oparte o TIK i niebanalne, polegające na doświadczaniu, sposoby nauczania matematyki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rozbudzanie przedsiębiorczości i innowacyjnego myślenia zaprezentowane zostało na stoisku przyrodniczym, gdzie miedzy innymi odniesiono się do problemu niszczenia wilgotnych lasów równikowych. Z ciekawymi propozycjami wystąpiły nauczycielki biblioteki – skupiając się na sposobach pozyskiwania i wykorzystywania informacji z sieci. Poprzez wystawę, dotyczącą aktywnego poznawania historii, pokazaliśmy, że kompetencje społeczne i obywatelskie to ważny obszar pracy z dziećmi i młodzieżą. Uwagę zwiedzających nasze stoiska przyciągnęły prace uczniów wykonane pod opieką nauczycieli języka polskiego, stanowiły je bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne – gry planszowe, filmy animowane i cykle memów. Tego dnia w nasze progi zawitała spora grupa rodziców ze swoimi pociechami, wierzymy, że  każdy znalazł coś dla siebie.

 

 • DSC_0060
 • DSC_0044-1
 • DSC_0099

 • DSC_0071
 • DSC_0072
 • DSC_0091--kopia

 • DSC_0105
 • DSC_0081
 • DSC_0050

 • DSC_0083
 • DSC_0076
 • DSC_0080--kopia

 • DSC_0113
 • DSC_0074
 • DSC_0063

 • DSC_0067
 • DSC_0070
 • DSC_0090

 • DSC_0073
 • DSC_0075

Dodatkowe informacje