Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Kl IV A  ”Książka niejedno ma imię”

            W związku z realizacją w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 26 uczniów z klasy IV a zrealizowało w miesiącach październik – listopad 2019r. projekt pt. ”Książka niejedno ma imię”. Celem nadrzędnym podjętych działań była promocja literatury  i czytelnictwa wśród uczniów. Założone działania były przeprowadzane na godzinach wychowawczych i podczas lekcji języka polskiego.

            W październiku uczniowie zapoznali się z celami projektu, wysłuchali  listu pisarza litewskiego Kęstutisa Kasparavičiusa skierowanego do dzieci pt. „Książki pomagają nam zwolnić!” i ustalili pod kierunkiem wychowawcy formy i harmonogram podejmowanych działań.

            W dalszej kolejności dzięki obejrzeniu prezentacji multimedialnej i krótkiego filmu uczniowie zapoznali się historią książki i tym, jak zmieniała się wartość książek na przestrzeni wieków. Niemałe zaskoczenie wzbudził fakt, że książka miała w średniowieczu wartość jednej wsi, czy też czas jej przepisywania przez skrybów. Uczniowie podziwiali też wnętrza najpiękniejszych bibliotek na świecie. Okazało się, że najwięcej jest i ich w Niemczech, Austrii i na Litwie.

            Ciekawe tytuły książek uczniowie mogli obejrzeć dzięki klasowej wystawce dotyczącej różnego oblicza książek i książeczek. Zachwyt uczniów wywołała „Książka z dziurą”, a także książka pop-up „ Kolorowy potwór” opisująca emocje.

            Ostatnim podjętym działaniem było przygotowanie słuchowiska na podstawie fragmentu lektury „Mikołajek”.

            Założone zadania zostały zrealizowane, wzbudziły pozytywne emocje uczniów i udowodniły,   że czas spędzony z książką jest pożyteczny.  

 

wychowawca klasy – Joanna Mikulska

 

 • Photo3
 • Photo4
 • Photo1

 • Photo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje