Kl IV A  ”Książka niejedno ma imię”

            W związku z realizacją w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 26 uczniów z klasy IV a zrealizowało w miesiącach październik – listopad 2019r. projekt pt. ”Książka niejedno ma imię”. Celem nadrzędnym podjętych działań była promocja literatury  i czytelnictwa wśród uczniów. Założone działania były przeprowadzane na godzinach wychowawczych i podczas lekcji języka polskiego.

            W październiku uczniowie zapoznali się z celami projektu, wysłuchali  listu pisarza litewskiego Kęstutisa Kasparavičiusa skierowanego do dzieci pt. „Książki pomagają nam zwolnić!” i ustalili pod kierunkiem wychowawcy formy i harmonogram podejmowanych działań.

            W dalszej kolejności dzięki obejrzeniu prezentacji multimedialnej i krótkiego filmu uczniowie zapoznali się historią książki i tym, jak zmieniała się wartość książek na przestrzeni wieków. Niemałe zaskoczenie wzbudził fakt, że książka miała w średniowieczu wartość jednej wsi, czy też czas jej przepisywania przez skrybów. Uczniowie podziwiali też wnętrza najpiękniejszych bibliotek na świecie. Okazało się, że najwięcej jest i ich w Niemczech, Austrii i na Litwie.

            Ciekawe tytuły książek uczniowie mogli obejrzeć dzięki klasowej wystawce dotyczącej różnego oblicza książek i książeczek. Zachwyt uczniów wywołała „Książka z dziurą”, a także książka pop-up „ Kolorowy potwór” opisująca emocje.

            Ostatnim podjętym działaniem było przygotowanie słuchowiska na podstawie fragmentu lektury „Mikołajek”.

            Założone zadania zostały zrealizowane, wzbudziły pozytywne emocje uczniów i udowodniły,   że czas spędzony z książką jest pożyteczny.  

 

wychowawca klasy – Joanna Mikulska

 

  • Photo2
  • Photo3
  • Photo4

  • Photo1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje