Kl VI E  „Polskie naj…”

Klasa VI E w ramach NPRCZ realizowała projekt czytelniczy o temacie „Polskie naj…”

W projekcie wzięło udział 21 uczniów. Uczniowie realizowali projekt pod kierunkiem wychowawcy od 16 września  do 25 listopada 2019.

 Zadania wykonywali samodzielnie i w grupach. Pracowali w domu i w szkole: w czytelni i na zajęciach z wychowawcą.

Uczniowie przedstawiali zebrane informacje dotyczące danego tematu w postaci albumu. Zamieścili tam dużo ciekawych informacji o Polsce. Zastosowali różne techniki plastyczne.

Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji projektu. W czasie lekcji prezentowali książki i informacje w nich zawarte na wybrany przez siebie temat.  Dzięki temu  mieli szansę stać się ekspertami w dziedzinie o której opowiadali.

Podjęte działania miały znaczący wpływ na rozwój świadomości  ogromnego znaczenia książek.

 

wychowawca klasy – Bożena Pietrzak

 

  • Photo3
  • Photo5
  • Photo4

  • Photo6
  • Photo1
  • Photo2

Dodatkowe informacje