Kl VII C   „Film czy książka”

 

Projekt realizowano w kl VII C w listopadzie 2019r.

Realizację projektu rozpoczęto od zapoznania z głównymi jego założeniami i wyboru formy, opracowano plan działań. Rozdzielono uczniom zadania niezbędne do realizacji projektu. Przygotowano i przedstawiono rozprawę sądową dotyczącą tematu i dokonano podsumowania projektu.

Projekt spełnił swoje główne założenia. Uczniowie rozwijali zainteresowania czytelnicze i filmowe. Dowiedzieli się czym jest umiejętność przekształcania jednego rodzaju sztuki w inny. Uczniowie mogli również pokazać jak sobie radzą  w innych dziedzinach - między innymi w aktorstwie. Wszyscy uczestnicy projektu wykazali się zaangażowaniem i kreatywnością.

 

wychowawca klasy – Barbara Skowrońska

Dodatkowe informacje