Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Klasy III godz. 9.30 - na hali sportowej

Klasy VIII godz. 10.30 - na hali sportowej

 

Klasy I  godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy II godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

 

Klasy IV godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

Klasy V godz. 9.30 - w salach lekcyjnych

Klasy VI godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy VII godz. 10.00 - w salach lekcyjnych

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczą tylko uczniowie. 

 

 

Kl VIII B   „Czytam - polecam”

Projekt miał na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych, wprowadzania uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze przez literaturę i sztuki plastyczne, wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

W projekcie brała udział cała klasa VIII B, czyli 28 uczniów uczęszczających na zajęcia.

Projekt rozpoczął się od wybrania tematu oraz wykonania czynności organizacyjnych: przydzielenia osób do grup, rozdzielenia zadań w ramach grup. Na zajęciach we wrześniu, uczniowie samodzielnie zbierali pomysły i wiadomości, które chcieli umieścić w końcowej prezentacji. Sami zdecydowali, że wykonają plakaty. Na godzinie wychowawczej 28 listopada odbyło się podsumowanie prac i ich zaprezentowanie.

Cele projektu zostały osiągnięte.

 

wychowawca klasy  - Agata Onacewicz

 

  • Photo3
  • Photo2
  • Photo1

  • Photo4

 

Dodatkowe informacje