Drodzy Rodzice,

dnia 08.03.2019 r. mija termin składania wniosków do klasy 4 sportowej. Do wniosku należy dołączyć badanie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu) informujące o tym, iż dziecko jest zdrowe i może przystąpić do prób sprawnościowych. Testy sprawnościowe odbędą się 12.03.2019 r. od godziny 10.30 na dużej sali gimnastycznej. Do prób może przystąpić uczeń, który dostarczył zaświadczenie lekarskie. Uczeń powinien posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe. Więcej informacji w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego u Pana Artura.

Dodatkowe informacje