Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Majowe święta.

Jak co roku, początek maja to dni, w których obchodzimy  bardzo ważne święta:

 • 1 maja - Święto Pracy,
 • 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

1 maja zwany  Świętem Pracy lub inaczej Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy.

Na całym świecie Święto Pracy obchodzone do dziś jest właśnie 1 maja. To międzynarodowe święto wszystkich ludzi pracy.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

 

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiejświęto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004r.

Z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy. Chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii.

W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, to uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją

Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. 

W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.  Zniesiona zostaje też wolna elekcja, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna.

 

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Było zakazane we wszystkich zaborach. Dopiero kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji 3 Maja zostało wznowione.

Podczas II Wojny Światowej, w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na jego obchody.

Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

 

Dla pogłębienia wiedzy, zachęcamy do skorzystania z poniższych propozycji:

http://testwiedzy.pl/test/49450/polskie-symbole-narodowe.html

 • Wielki Turniej Wiedzy o Symbolach Narodowych:

http://www.edukacja.edux.pl/p-20020-wielki-turniej-wiedzy-o-symbolach-narodowych.php

 • Ksiązki patriotyczne dla dzieci:

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/11/patriotyczne-ksiazki-dla-dzieci-polskie-symbole-i-swieta-narodowe.html

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-katechizm-polskiego-dziecka

 

 Nauczyciele bibliotekarze

Dodatkowe informacje