Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Przedstawiciele Koła Edukacji Obywatelskiej uczestniczyli w spotkaniu z Krystyną Nowakowską, synową Seweryna Nowakowskiego, oraz jej rodziną. Podczas spotkania poznali m.in. losy rodziny Nowakowskich po opuszczeniu Białegostoku w 1939 roku, dowiedzieli się, jak udało się ocalić rodzinne pamiątki z willi prezydenta, a przede wszystkim, jak po wojnie przebiegały poszukiwania ukochanego ojca i dziadka..

Seweryn Nowakowski (1894-1939) to ostatni prezydent przedwojennego Białegostoku. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę kanalizacji, elektryfikację i oświetlenie, brukowanie ulic, regulację rzeki Białej. utworzono Planty, przebudowano wiadukt kolejowy łączący centrum z dzielnicą Antoniuk. To za jego kadencji powstały hale targowe na Bojarach i na tzw. Rybnym Rynku, dwie szkoły powszechne, kąpielisko miejskie na Dojlidach, mieszkania dla robotników na Wygodzie, łaźnia miejska na Bojarach. Dzięki jego staraniom zakończono budowę Domu Ludowego im. Marszałka Piłsudskiego (późniejszy Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki).

Po wybuchu II wojny światowej Seweryn Nowakowski pozostał ze swoimi mieszkańcami do samego końca. Aresztowany przez NKWD w październiku 1939 r. został osadzony w więzieniu w Białymstoku, a stąd wywieziony do ZSRR, gdzie zaginął bez wieści. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

 • 20200216_155101-Kopiowanie
 • 20200216_152017-Kopiowanie
 • 20200216_174547-Kopiowanie

 • 20200216_151857-Kopiowanie
 • 20200216_154246-Kopiowanie

Dodatkowe informacje