Regulamin funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 

Regulamin funkcjonowania szkoły 

Załącznik nr 1 - Świetlica 

Załącznik nr 2 - Biblioteka 

Załącznik nr 3 - Zajęcia pozalekcyjne 

Załącznik nr 4 - Regulamin stołówki szkolnej 

 

Dodatkowe informacje