Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

 

Skąd pochodzi tradycja wróżb andrzejkowych? Nie wiadomo. Wiemy jednak, że na terenie całej Europy pojawiła się w XII wieku. Etnografowie łączą je z greckim tłumaczeniem imienia Andrzej, uważanego za patrona panien, które chcą szybko zmienić stan cywilny.

30 listopada przypada wspomnienie śmierci Andrzeja Apostoła, który prowadził działalność misjonarską nad Morzem Czarnym.

Andrzejki to przede wszystkim wieczór wróżb dziewczęcych, które dotyczą małżeństwa i miłości. W dawnych czasach traktowano je bardzo poważnie i chociaż tego typu wróżby były potępiane przez Kościół, często poprzedzała je modlitwa do św. Andrzeja.

Obecnie wróżby we wspólnym gronie traktujemy z przymrużeniem oka, przy czym bawią się nimi nie tylko dorośli, ale młodzież i dzieci.

Wróżby andrzejkowe dla dzieci warto wykorzystać podczas imprez dziecięcych odbywających się późną jesienią, a nie tylko w wieczór czy noc z 29 na 30 listopada. Ciekawe wróżby andrzejkowe dla całej rodziny do wykorzystania w domach:

https://www.51015kids.eu/blog/pomysly-na-andrzejkowe-zabawy-dla-dzieci/

https://tylkodlamam.pl/wrozby-andrzejkowe-zabawy/

https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/wrozby-andrzejkowe-dla-dzieci.html

https://mamotoja.pl/andrzejkowe-wrozby,andrzejki-z-dzieckiem-artykul,7864,r1p1.html

 

Dodatkowe informacje