Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Mikołajki.

Mikołajki to tradycyjna polska nazwa święta, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu ku czci św. Mikołaja, biskupa Miry.

Historia święta

Już w IX w. obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego Narodzenia.

Święty Mikołaj, znany również jako Mikołaj z Miry czy Mikołaj z Bari, według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV w. Biskup wsławił się pomocą ubogim, w przekazach przedstawiano go jako cudotwórcę.

Zwyczaje, tradycje mikołajkowe

W średniowiecznej Europie Zachodniej św. Mikołaja uważano za patrona dzieci. W niektórych miastach tego dnia urządzano zabawę polegającą na wyborze dziecięcego biskupa, który 6 grudnia symbolicznie przejmował władzę.

Współcześnie również dzień św. Mikołaja to głównie święto najmłodszych. W szkołach i przedszkolach urządza się zabawy mikołajkowe. Do najmłodszych przychodzi Święty Mikołaj, często w towarzystwie aniołków, elfów i innych pomocników, którzy pomagają mu rozdawać prezenty. Zazwyczaj by dostać podarek dziecko musi wykonać jakieś zadanie - powiedzieć wierszyk, zaśpiewać piosenkę lub narysować rysunek. W starszych klasach szkolnych uczniowie zazwyczaj wręczają sobie nawzajem tego dnia prezenty.

Prezenty z okazji Mikołajek wręczają sobie również dorośli. Jest to okazja do sprawienia bliskim osobom drobnej przyjemności i wymienienia się życzeniami.

Więcej ciekawych informacji na temat historii i zwyczajów mikołajkowych w innych krajach:

https://www.kogis.pl/artykul/swiety-mikolaj-tradycje-z-roznych-stron-swiata/

http://www.familie.pl/artykul/Mikolajki-swieto-obchodzone-na-calym-swiecie,11464,1.html
http://mamwiedze.pl/a/134-mikolajki-jak-to-robia-na-swiecie
 

Dodatkowe informacje