Komunikat do Rodziców i uczniów

 

Od 22 marca do 18 kwietnia nauka we wszystkich klasach odbywa się zdalnie.

Uczniowie klas sportowych realizują wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nadal można organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W tym okresie, dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Od 27 marca do 18 kwietnia zamknięte jest również przedszkole. Na wniosek rodzica sprawowana będzie opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb mundurowych.

 

Tradycje MMBS sięgają 1999 r., kiedy  Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, które przypadły na czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Hasło tegorocznych obchodów święta bibliotek brzmi „Z książką Ci do twarzy”.

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza  do udziału w konkursach:

„Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”

„Biblioteka, to dom przeszłości i przeszłości”

„Z książką Ci do twarzy”

 

"Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka" - konkurs na wiersz 

"Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości" - konkurs na prezentację 

 „Z książką Ci do twarzy” - konkurs fotograficzno - plastyczny

Dodatkowe informacje