Komunikat do Rodziców i uczniów

 

Od 22 marca do 18 kwietnia nauka we wszystkich klasach odbywa się zdalnie.

Uczniowie klas sportowych realizują wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nadal można organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W tym okresie, dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Od 27 marca do 18 kwietnia zamknięte jest również przedszkole. Na wniosek rodzica sprawowana będzie opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb mundurowych.

 

 

Pierwsze wzmianki o obchodach święta to rok 1984, kiedy to członkowie PEN Club – Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy – chcieli uczcić swą pracę.

Historia tego święta sięga lat 20 –tych XX wieku, kiedy powstał PEN. Jest to skrót skrywający słowa: poeta, eseista, nowelista.

Od początku głównym celem stowarzyszenia jest „promowanie przyjaźni, intelektualnej współpracy między pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na świecie”. 

Stowarzyszenie kieruje się  zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej.

PEN Club składa się z oddziałów lokalnych, które reprezentują swoich członków, nie kraje. Członkostwo dostępne jest dla wszystkich wykwalifikowanych pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy, historyków oraz wszystkich zaangażowanych na polu literatury niezależnie od narodowości, rasy czy religii.
Poetyckie stowarzyszenia na początku działały we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.  Z biegiem lat PEN miał swoich przedstawicieli w większości państw.

W Polsce działalność PEN rozpoczęła się od 1925 r. Zawdzięczamy ją Stefanowi Żeromskiemu, który był założycielem PEN w naszym kraju.

W chwili obecnej prezesem PEN Club Polska jest Adam Pomorski.

 

Aby uczcić to święto, w wielu miejscach organizuje się spotkania autorskie i wieczorki literackie.

Dodatkowe informacje