Wyniki
Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
"Różne myśli chodzą mi po głowie"
 
I miejsce
– Izabela Cecylia Klim - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 
II miejsce
– Julia Maksimowicz - Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny im. BŁ. B. Lament w Białymstoku
 
III miejsce
– Oliwia Wasilewska - Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza
Górskiego w Białymstoku
Laureatkom serdecznie gratulujemy.
 
 
 

Dodatkowe informacje