Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem. Przychodzą w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos. Wchodząc do budynku dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp - nie mniejszych niż 1,5 m. Posiadają legitymację szkolną i własny długopis. Po odebraniu dokumentu niezwłocznie opuszczają szkołę.

Po odbiór zaświadczeń do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, bez żadnych oznak objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy), którzy nie mieli kontaktu z osobami w kwarantannie lub izolacji domowej.

 
Wyniki
Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
"Różne myśli chodzą mi po głowie"
 
I miejsce
– Izabela Cecylia Klim - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 
II miejsce
– Julia Maksimowicz - Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny im. BŁ. B. Lament w Białymstoku
 
III miejsce
– Oliwia Wasilewska - Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza
Górskiego w Białymstoku
Laureatkom serdecznie gratulujemy.
 
 
 

Dodatkowe informacje