Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Nasza szkoła wzięła udział w  ogólnopolskiej kampanii pt. "Idą Święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj!" organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Podstawowym założeniem projektu było rozpowszechnienie przygotowanych przez fundację kartek wśród dzieci i rodziców. Kartki rozdawaliśmy uczniom i pracownikom szkoły. Otrzymali je także rodzice uczniów podczas spotkania jasełkowego w świetlicy szkolnej. Dzieci z klas młodszych pisały życzenia na kartkach w czytelni i świetlicy.

 

 

  • Photo3
  • Photo2
  • Photo1

  • Photo4
  • Photo5

Dodatkowe informacje