Nasza szkoła wzięła udział w  ogólnopolskiej kampanii pt. "Idą Święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj!" organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Podstawowym założeniem projektu było rozpowszechnienie przygotowanych przez fundację kartek wśród dzieci i rodziców. Kartki rozdawaliśmy uczniom i pracownikom szkoły. Otrzymali je także rodzice uczniów podczas spotkania jasełkowego w świetlicy szkolnej. Dzieci z klas młodszych pisały życzenia na kartkach w czytelni i świetlicy.

 

 

  • Photo3
  • Photo2
  • Photo4

  • Photo1
  • Photo5

Dodatkowe informacje