Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 odbędzie się 11 lutego.
 
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.
 
DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
 
Zachęcamy całą naszą społeczność szkolną do zaangażowania się w różne organizowane w naszej szkole przedsięwzięcia, m.in.:
- Szkolny Konkurs Graficzno - Plastyczny „Hej! Ty! Nie hejtuj!”,
- Happening „Stop cyberprzemocy! Odwróceni.”,
- obejrzenia, poniżej zamieszczonych, profilaktycznych filmów autorstwa uczniów klas VIII, skierowanych do młodszych kolegów.
 
Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do przeprowadzenia zajęć z wychowawcą, a także do rodzinnych rozmów o bezpiecznym korzystaniu z Internetu przez tych najmłodszych („Bajka o Czerwonym Kapturku”) oraz tych nieco starszych („Minecraft”).
Pamiętajmy: „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał.”
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje