27 września obchodzony jest Dzień Podziemnego Państwa Polskiego w rocznicę powołania  w 1939 roku w oblężonej Warszawie organizacji konspiracyjnej -  Służba Zwycięstwu Polski. To zapoczątkowało powstanie Polskiego Państwa Podziemnego - fenomenu w dziejach nie tylko II wojny światowej.

W przeddzień tego święta uczniowie klasy V B zapalili znicz na symbolicznym grobie
ppłk. Aleksandra Rybnika. Nasz bohater urodził się w Starosielcach. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, jako dowódca kompanii piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza. Od października 1944 roku był inspektorem Inspektoratu Białostockiego Armii Krajowej – zbrojnego oręża Polskiego Państwa Podziemnego. 8 lipca 1945 roku w Puszczy Knyszyńskiej dowodząc zgrupowaniem AKO „Piotrków” stoczył zwycięską bitwę pod Ogółami z 1 pułkiem piechoty ludowego WP oraz funkcjonariuszami UB wspartego artylerią oraz przez Sowietów, przy minimalnych stratach własnych uniknął okrążenia.

W październiku 1945 roku mianowany zastępcą Prezesa Okręgu Białystok Wolność
i Niezawisłość. Został aresztowany 19 kwietnia 1946 roku we wsi Rybaki, przez grupę Wojska Polskiego pozorującą oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Sądzony
w pokazowym procesie Inspektoratu Suwalsko-Augustowskiego WiN (24 oskarżonych), który odbywał się w sali białostockiego kina „Ton” w dniach 18–20 lipca 1946 roku. Proces był szeroko opisywany w prasie. Rybnika wraz z sześcioma podwładnymi skazano na karę śmierci. Wyrok został wykonany 11 września 1946 roku w białostockim więzieniu. Miejsce pochówku do chwili obecnej pozostaje nieznane.

Dodatkowe informacje