Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem. Przychodzą w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos. Wchodząc do budynku dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp - nie mniejszych niż 1,5 m. Posiadają legitymację szkolną i własny długopis. Po odebraniu dokumentu niezwłocznie opuszczają szkołę.

Po odbiór zaświadczeń do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, bez żadnych oznak objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy), którzy nie mieli kontaktu z osobami w kwarantannie lub izolacji domowej.

Kl V A ,,Moja ulubiona książka”

W dn. 30.09.2019 - 21.10.2019 29 uczniów klasy V A uczestniczyło w projekcie czytelniczym pt. ,,Moja ulubiona książka”.

Projekt miał na celu zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą  i młodzieżową, zachęcenie dzieci do czytelnictwa, kształtowanie współpracy w grupie, wykorzystanie  różnych metod plastycznych do wykonywania prac, kształtowanie postawy poszanowania  książek.

Działania klasy były związane z 4 obszarami: Moja ulubiona książka; Ulubiony bohater; Ulubiona książka rodziców z lat dzieciństwa; Zakładka do książki.

Zadania związane z projektem uczniowie wykonywali na 3 godzinach zajęć z wychowawcą . Obszar ,,Ulubiona książka moich rodziców z lat dzieciństwa” był realizowany w domu uczniów wraz z rodzicami.

Na zakończenie projektu przygotowano  wystawę prac uczniów powstałych w czasie trwania projektu.

 

 wychowawca klasy – Grażyna Zadykowicz

 

  • Photo1
  • Photo4
  • Photo5

  • Photo3
  • Photo2

 

 

Dodatkowe informacje