Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem. Przychodzą w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos. Wchodząc do budynku dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp - nie mniejszych niż 1,5 m. Posiadają legitymację szkolną i własny długopis. Po odebraniu dokumentu niezwłocznie opuszczają szkołę.

Po odbiór zaświadczeń do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, bez żadnych oznak objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy), którzy nie mieli kontaktu z osobami w kwarantannie lub izolacji domowej.

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00 -17.00.

Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00, a odbierać od godz.13.00.

Na czas pracy oddziałów przedszkolnych, drzwi wejściowe do nich są zamykane.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m.

Rodzice przyprowadzają dzieci dwoma wejściami:

– głównym – dzieci 3 i 4 – letnie, 

– wejściem dla klas I – III – dzieci 5 i 6 – letnie.   

 

Dodatkowe informacje