Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00 -17.00.

Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.15, a odbierać od godz.12:45

Na czas pracy oddziałów przedszkolnych, drzwi wejściowe do nich są zamykane.

Rodzice przyprowadzają dzieci :

  • głównym wejściem - dzieci z grup Motylki, Biedroneczki, Sówki  
  • drugim wejściem - dzieci z grup Żabki, Pszczółki, Tygryski

 

Dodatkowe informacje