Ogłoszenie

Zwroty za obiady uczniów przebywających na kwarantannie będą dokonywane na konto Rodziców podane w deklaracji.

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00 -17.00.

Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00, a odbierać od godz.13.00.

Na czas pracy oddziałów przedszkolnych, drzwi wejściowe do nich są zamykane.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m.

Rodzice przyprowadzają dzieci dwoma wejściami:

– głównym – dzieci 3 i 4 – letnie, 

– wejściem dla klas I – III – dzieci 5 i 6 – letnie.   

 

Dodatkowe informacje