W projekcie zaplanowane są następujące działania:

Międzynarodowe szkolenie nauczycieli: Managing a diverse classroom: facing upcoming challenges and Enough Theory, Let’s Play! Fun Games for Developing the Whole Child

Międzynarodowe szkolenie nauczycieli: Happy Teachers for Better Students

Dwa wyjazdy na Job shadowing do wybranych szkół europejskich obejmujące: 
- warsztaty z zakresu sposobów zwiększenia motywacji uczniów do podejmowania aktywności w szkole,
- obserwację różnorodnych zajęć w zakresie nauk przyrodniczych, językowych, artystycznych, integracyjnych, społecznych,
- rozmowę z pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły na temat przezwyciężania trudności wynikających z funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku pod względem materialnym, kulturowym, intelektualnym, edukacyjnym i wychowawczym,
- obserwację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami,
- obserwację różnorodnych zajęć dotyczących bezpieczeństwa uczniów, promowania zdrowego i ekologicznego stylu życia, przeciwdziałania przemocy,
- rozmowę z pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły na temat form i metod pracy stosowanych przez nauczycieli w pracy.

Dodatkowe informacje