Budżet Obywatelski 2024

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa (również dzieci!) do udziału w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Uprzejmie prosimy o oddanie głosów na projekty osiedlowe, które pomogą nam stworzyć jeszcze lepsze warunki do poprawiania kondycji fizycznej naszych uczniów oraz osiągania sukcesów sportowych.

Nr O 32 - Ciuchcia na Szkolnej

Nr O 71 - Modernizacja hali gimnastycznej SP 21

Nr O 72 - Modernizacja boisk do siatkówki plażowej w SP 21

Głosowanie w ramach BO 2024 potrwa od 26 września do 9 października, a wyniki zostaną ogłoszone do 31 października. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 4 projekty i zagłosować (tylko raz). Osoby małoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Mieszkańcy będą mogli głosować:

- tradycyjnie - wersja papierowa - Karty do głosowania będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej, Branickiego, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie na Rynku Kościuszki,

- elektronicznie. Interaktywna karta do głosowania będzie dostępna od 26 września na stronach: bialystok.pl i cas.bialystok.pl.

„Wspólnymi siłami/GŁOSAMI zbudujmy wyjątkową przestrzeń relaksu i sportu!”

 

W projekcie zaplanowane są następujące działania:

Międzynarodowe szkolenie nauczycieli: Managing a diverse classroom: facing upcoming challenges and Enough Theory, Let’s Play! Fun Games for Developing the Whole Child

Międzynarodowe szkolenie nauczycieli: Happy Teachers for Better Students

Dwa wyjazdy na Job shadowing do wybranych szkół europejskich obejmujące: 
- warsztaty z zakresu sposobów zwiększenia motywacji uczniów do podejmowania aktywności w szkole,
- obserwację różnorodnych zajęć w zakresie nauk przyrodniczych, językowych, artystycznych, integracyjnych, społecznych,
- rozmowę z pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły na temat przezwyciężania trudności wynikających z funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku pod względem materialnym, kulturowym, intelektualnym, edukacyjnym i wychowawczym,
- obserwację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami,
- obserwację różnorodnych zajęć dotyczących bezpieczeństwa uczniów, promowania zdrowego i ekologicznego stylu życia, przeciwdziałania przemocy,
- rozmowę z pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły na temat form i metod pracy stosowanych przez nauczycieli w pracy.

Dodatkowe informacje