24, 25, 26 maja - Egzaminy ósmoklasisty

W klasach I - VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

Zakup i dostawa doposażenia w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” w podziale na 6 zadań

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-219e1844-d051-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
Numer referencyjny postępowania ZP-1/SP21/22
   
Procedura

Krajowa

   
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne
Tak
Ilość części 6

 

 

Plan Zamówień Publicznych na 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje