POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

Wykonanie prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Identyfikator postępowania ocds- 148610-864629e1-02d8-11ed-8000-d680d39e541a
Numer referencyjny postępowania ZP-2.SP21.2022
   
Procedura

Krajowa

   
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2) ustawy Pzp
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest podzielone na części
Nie

 

Dokumentacja prowadzonego postępowania, informacje, ogłoszenia, etc. dostępne są pod linkiem:  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-864629e1-02d8-11ed-8000-d680d39e541a 

 

 

 

Zakup i dostawa doposażenia w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” w podziale na 6 zadań

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-219e1844-d051-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
Numer referencyjny postępowania ZP-1/SP21/22
   
Procedura

Krajowa

   
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne
Tak
Ilość części 6

 

Dodatkowe informacje