Wszystkie informacje dotyczące naboru dzieci do szkoły, przedszkola oraz do klasy czwartej sportowej znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

 

      

 

 

Dodatkowe informacje