REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 Wszystkie informacje dotyczące naboru dzieci do szkoły oraz przedszkola znajdują się na stronie:

 https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

      

 

 

Dodatkowe informacje