24, 25, 26 maja - Egzaminy ósmoklasisty

W klasach I - VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 24.09.2018r. wysokość składki została

podwyższona o 10 złotych (z 50 zł na 60 zł).

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym

wynosi 60 złotych.

 

Wpłat można dokonywać :

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 53 1540 1216 2054 6934 8026 0001

 

Dodatkowe informacje