Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem. Przychodzą w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos. Wchodząc do budynku dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp - nie mniejszych niż 1,5 m. Posiadają legitymację szkolną i własny długopis. Po odebraniu dokumentu niezwłocznie opuszczają szkołę.

Po odbiór zaświadczeń do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, bez żadnych oznak objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy), którzy nie mieli kontaktu z osobami w kwarantannie lub izolacji domowej.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe - 4 stycznia - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie - 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 29 marca 2021 r.
  • 30 marca 2021 r.
  • 31 marca 2021 r.
  • 30 kwietnia 2021 r.
  • 25 maja 2021 r.
  • 26 maja 2021 r.
  • 27 maja 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje