KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe - 4 stycznia - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie - 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 29 marca 2021 r.
  • 30 marca 2021 r.
  • 31 marca 2021 r.
  • 30 kwietnia 2021 r.
  • 25 maja 2021 r.
  • 26 maja 2021 r.
  • 27 maja 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje