KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września 2023 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2023 r. - Zimowa przerwa świąteczna 

22 stycznia – 4 lutego 2024 r. - Ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. - Wiosenna przerwa świąteczna 

21 czerwca 2024 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r. - Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

2 listopada 2023 r.

3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

6 maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r. - Egzamin Ósmoklasisty

31 maja 2024 r.
Dodatkowe informacje