Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem. Przychodzą w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos. Wchodząc do budynku dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp - nie mniejszych niż 1,5 m. Posiadają legitymację szkolną i własny długopis. Po odebraniu dokumentu niezwłocznie opuszczają szkołę.

Po odbiór zaświadczeń do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, bez żadnych oznak objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy), którzy nie mieli kontaktu z osobami w kwarantannie lub izolacji domowej.

 

Dyrektor szkoły: p. Joanna Chilmon

Wicedyrektor szkoły: p. Elżbieta Walendziuk

Wicedyrektor szkoły: p. Halina Wencel

 

Nauczyciele uczący w roku szk. 2020/2021

 

Nauczyciele języka polskiego:

p. Cecylia Leonik

p. Justyna Sak

p. Joanna Mikulska

p. Joanna Kulfan

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciele języków obcych:

p. Anna Jarmołowicz - jęz. angielski

p. Katarzyna Klepacka - jęz. angielski

p. Munther Beiruti - jęz. angielski

p. Edyta Skowrońska - Nowicka - jęz. angielski

p. Piotr Rząca - jęz. angielski

p. Katarzyna Mironowicz - jęz. niemiecki

p. Piotr Lajdorf - jęz. angielski

 

Nauczyciele historii:

p. Andrzej Gąsowski

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel edukacji regionalnej:

p. Joanna Śliwska

 

Nauczyciel wos:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciele matematyki:

p. Agata Onacewicz

p. Bożena Pietrzak

p. Piotr Szulc

p. Magdalena Szczech

 

Nauczyciele informatyki: 

p. Piotr Rząca

p. Dariusz Mrowiński

p. Justyna Małyszewicz

p. Iwona Golonko

 

Nauczyciel techniki:

p. Justyna Małyszewicz

 

Nauczyciel przyrody i biologii:

 

p. Joanna Śliwska

p. Grażyna Zadykowicza

 

Nauczyciel geografii:

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciel fizyki:

p. Piotr Szulc

 

Nauczyciel chemii:

p. Iwona Golonko

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel muzyki:

p. Hubert Bajko

 

Nauczyciel plastyki:

p. Elżbieta Wołejko

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

p. Agata Ciborowska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Barbara Skowrońska

p. Łukasz Kuźma

p. Artur Antoni Kiersnowski

p. Krzysztof Karłuk

p. Iwona Speichler

p. Wojciech Rodziewicz

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

p. Karina Bartosiak

p. Maria Biełaga 

p. Alicja Piłat

p. Beata Płachcińska

p. Małgorzata Suchowierska

p. Renata Trochim 

p. Małgorzata Wojdakowska 

p. Iwona Beiruti

p. Anna Zasztowt

p. Emilia Ejsmont

p. Katarzyna Piotrowska

 

Nauczyciele religii:

p. Anna Żukowska

p. Marta Perkowska

ks. Jarosław Pagór

ks. Kamil Norel

  

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

p. Katarzyna Kosiorek

p. Bożena Ostrowska

p. Joanna Zasztowt - Garbowska

p. Marta Michalewicz - Antoniuk

p. Julita Kamińska

p. Karolina Czaban

p. Justyna Kalinowska

p. Anna Ambrożewicz

p. Julita Adamska - Kakareko

p. Anna Buńkowska

 

Wychowawcy świetlicy:

p. Dorota Malinowska

p. Wioletta Soroczyńska

p. Barbara Skowrońska

p. Agata Ciborowska

 

Pedagog szkolny:

p. Dariusz Mrowiński

 

Psycholog szkolny:

p. Edyta Sieńko

 

Nauczyciele bibliotekarze:

p. Anna Karpowicz

 

Logopeda:

p. Katarzyna Szoplik

 

 

Dodatkowe informacje