Dyrektor szkoły: p. Joanna Chilmon

Wicedyrektor szkoły: p. Elżbieta Walendziuk

Wicedyrektor szkoły: p. Halina Wencel

 

Nauczyciele uczący w roku szk. 2023/2024

 

Nauczyciele języka polskiego:

p. Cecylia Leonik

p. Justyna Sak

p. Joanna Kulfan

p. Agnieszka Szczebiot

p. Joanna Mikulska

 

Nauczyciele języków obcych:

p. Katarzyna Klepacka - jęz. angielski

p. Edyta Skowrońska - Nowicka - jęz. angielski

p. Piotr Rząca - jęz. angielski

p. Katarzyna Mironowicz - jęz. niemiecki

p. Dominika Czarniecka - jęz. angielski

p. Agnieszka Święcińska - jęz. angielski

 

Nauczyciele historii:

p. Andrzej Gąsowski

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel wos:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciele matematyki:

p. Agata Onacewicz

p. Bożena Pietrzak

p. Piotr Szulc

p. Magdalena Wilczewska

 

Nauczyciele informatyki: 

p. Justyna Małyszewicz

p. Magdalena Wilczewska

p. Elżbieta Wołejko

p. Piotr Rząca

 

Nauczyciel techniki:

p. Justyna Małyszewicz

 

Nauczyciel przyrody i biologii:

p. Grażyna Zadykowicz

 

Nauczyciel geografii:

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciel fizyki:

p. Piotr Szulc

 

Nauczyciel chemii:

p. Iwona Golonko

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

p. Maria Białasz

 

Nauczyciel muzyki:

p. Hubert Bajko

 

Nauczyciel plastyki:

p. Elżbieta Wołejko

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

p. Agnieszka Szczebiot

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Barbara Skowrońska

p. Artur Antoni Kiersnowski

p. Krzysztof Karłuk

p. Iwona Speichler

p. Wojciech Rodziewicz

p. Marcin Marczuk

p. Łukasz Kuźma

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

p. Karina Bartosiak

p. Alicja Piłat

p. Beata Płachcińska

p. Małgorzata Suchowierska

p. Renata Trochim 

p. Iwona Beiruti

p. Katarzyna Piotrowska

p. Katarzyna Kosiorek

p. Anna Żyłka

 

Nauczyciele religii:

p. Marta Panas

ks. Kamil Norel

ks. Andrzej Bołbot

p. Krzysztof Karłuk

  

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

p. Marta Michalewicz - Antoniuk

p. Karolina Czaban

p. Justyna Kalinowska

p. Julita Adamska - Kakareko

p. Anna Buńkowska

p. Agnieszka Terebka

p. Joanna Rekieć

p. Emilia Ejsmont

p. Marta Olszewska

p. Ewelina Kalinowska

p. Anna Romańczuk

p. Anna Ambrożewicz

 

Wychowawcy świetlicy:

p. Dorota Malinowska

p. Wioletta Soroczyńska

  

Pedagog szkolny:

p. Joanna Zasztowt - Garbowska

 

Psycholog szkolny:

p. Edyta Sieńko

 

Nauczyciele bibliotekarze:

p. Anna Karpowicz

p. Anna Żyłka

 

Logopeda:

p. Katarzyna Szoplik

 

 

Dodatkowe informacje