Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem 

Statut Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły 

RODO klauzula

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego 

Dodatkowe informacje