24, 25, 26 maja - Egzaminy ósmoklasisty

W klasach I - VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

 

Statut Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły 

RODO klauzula

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego 

Dodatkowe informacje