Ogłoszenie

Zwroty za obiady uczniów przebywających na kwarantannie będą dokonywane na konto Rodziców podane w deklaracji.

 

Statut Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły 

RODO klauzula

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego 

Dodatkowe informacje