Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

 

Tematem konkursu była kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi oraz rozwijanie wyobraźni, pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Uczniowie wykonali piękne kartki świąteczne w różnych technikach. Jury wybrało najpiękniejsze prace:

I miejsce:

Amir Ł. kl. IV d

II miejsce:

Patrycja kl VII a

III miejsce:

Magdalena T. kl. IV d

 

Wyróżnienia:

Martyna K. kl. VII a

Maja K. kl. IV a

Eliza Sz. kl.V c

 


Dodatkowe informacje