Pod hasłem „Dzieci rymują i wzajemnie się tolerują” odbył się konkurs, który zorganizowali profilaktycy z białostockiej komendy.

Skierowany był on do dzieci klas VI – VIII szkół podstawowych.

Uczniowie mieli za zadanie napisać rymowankę dotyczącą pozytywnych zachowań związanych z tolerancją oraz szacunkiem względem drugiego człowieka.

Laureatką III miejsca tego przedsięwzięcia została uczennica naszej szkoły, wychowanka Pani Magdaleny Szczech:

Malwina Miejłuk z klasy 7d, której serdecznie – Gratulujemy!

Dodatkowe informacje