Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

12 grudnia klasy ósme miały okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego:  „Rozwijamy skrzydła i lecimy w przyszłość zawodową”. Warsztaty, konferencja i targi zostały zorganizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Instytutem Badań Edukacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Klastrem Technologicznym INFOTECH i Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Podczas odbywających się równolegle Targów Kwalifikacji Przyszłości młodzież mogła nie tylko aktywnie wziąć udział w zajęciach,  ale także miała możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół z województwa podlaskiego. Ponadto nasi uczniowie mogli wypróbować swoje umiejętności w programowaniu, obejrzeć prezentację druku 3D oraz dowiedzieć się  jak przygotować desery , pierniczki i napoje bezalkoholowe. Miłą niespodzianką okazały się spotkania z  absolwentami SP21, którzy opowiedzieli nam o swoich pierwszych krokach w edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

  • pixlr_20221212161128860
  • pixlr_20221212160809709
  • pixlr_20221212160602277

Dodatkowe informacje