Drodzy Rodzice!
 
            Na rok szkolny 2023/24 prowadzimy nabór do klasy IV sportowej o profilu piłka koszykowa chłopców i piłki sitkowej dziewcząt w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
 
Klasa objęta będzie patronatem Akademii Koszykówki „Młode Żubry” oraz Klubu Sportowego Białostockiej Akademii Siatkówki.
 
            Rekrutacja do IV klasy sportowej rozpocznie się 27 lutego  2023. Zainteresowani składają stosowne wnioski w Sekretariacie szkoły w terminie od 27.02.2023 do dnia 06.03.2023 do godziny 14.00.
 
Aby wziąć udział w testach sprawnościowych dziecko powinno posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do aktywności fizycznej.
 
            Kolejnym krokiem będzie przystąpienie uczniów do testów sprawności fizycznej. Termin 08.03.2023.(duża sala gimnastyczna SP 21). Obowiązuje strój sportowy.
            Dziecko podchodzi do kilku prób sprawnościowych określonych przez PZKosz (chłopcy) i PZPS (dziewczęta).
 
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:
Wojciech Rodziewicz 500 222 207 – siatkówka
Marcin Marczuk   696 907 722 - koszykówka

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje