Uczennice z klasy 8b Gabriela Milewska i Milena Kamińska oraz Ewa Karczewska i Paulina Wasilewska jako laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Obywatelskiego organizowanego przez Kancelarię Sejmu RP i MEiN zostały Posłankami XXIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Uczestnicy konkursu musieli przygotować projekt multimedialny na temat „Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim.”

Dziewczęta wraz z innymi laureatami konkursu z całej Polski uczestniczyły w wycieczce - Śladami Powstania w Getcie Warszawskim oraz w plenarnych obradach SDiM w Warszawie. Młodzi parlamentarzyści podjęli uchwałę w sprawie popularyzacji bohaterstwa obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w walce z Niemcami.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/185695,XXIX-sesja-Sejmu-Dzieci-i-Mlodziezy-SDiM-Warszawa-1-czerwca-2023.html

https://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy/?locale=pl_PL

 Inauguracyjna Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. W ławach Sali Plenarnej Sejmu zasiedli wtedy posłowie i posłanki wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie. Celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich,  upowszechnianie  wśród  młodzieży  wiedzy na  temat zasad działania polskiego sejmu i demokracji parlamentarnej, a także aktywizacja młodych ludzi na rzecz własnego środowiska lokalnego.

  • 20230601_132426
  • 20230601_090137
  • 20230601_085245

  • 20230531_210332
  • 20230601_095032
  • 20230601_085948

Dodatkowe informacje