30 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia III edycji Konkursu Historycznego „Podlascy Żydzi. 80. rocznica powstania w getcie białostockim”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Pan Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Pani Beata Pietruszka - Podlaski Kurator Oświaty, Pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa , Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Białymstoku.

Komisja przy ocenianiu prac brała pod uwagę oryginalność przedstawienia śladów dziedzictwa kulturowego obecności Żydów w sztetlach na Podlasiu, m.in. genezy ich osadnictwa, zachowanych lub niezachowanych budynków, cmentarzy, dzieł sztuki, elementów krajobrazu, przejawów kultury, życia codziennego i religijnego oraz bibliografię i wykorzystane źródła.

Jury nagrodziło I miejscem pracę uczennicy z klasy 8 A Martyny Kulhawik. Gratulujemy!

Więcej można przeczytać i obejrzeć:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/233329

https://bialystok.tvp.pl/74447754/historia-oczami-uczniow?fbclid=IwAR38gsJHfK-wPPZTZ4S7vQvJB7DZay2ZBGllCUiL-qAKJz9RMIckY7-9vAQ

 

  • 20231130_114949-Copy
  • 20231130_113330-Copy

Dodatkowe informacje